WE LOOK FORWARD TO SERVING YOU

Company Name:Zhongping Hi-Power

Contact Us:
Tel:0375-6179601 Fax:0375-2739689 Email:zwxwilson@163.com Post:466700

Address:
One phase address:Chang Fang village, Jiao Dian Town, Xinhua District, Pingdingshan, Henan Two phase address:1000 meters south of Jinshan Road, Yu Wang Tai District, Kaifeng City, Henan

Sales Department:
North: 2-1-305, purple ridge Plaza, 660 Jinggang Shan Road, Qingdao economic and Technological Development Zone
Wang Zhenhua:  13869698709   zphipower_wzh@163.com
Sun Zhe:  18646880511   476066394@qq.com
South: C block 7, Hua Li Li District, 38, Qing Lin Road, central city, Longgang, Shenzhen
Lai Ruiwen:  13809239470   1602132499@qq.com
Han Junbo:  13715202197   hjb.best@163.com
Wu Wenke: 18938974905   13026586106@163.com
Xu Renfeng:  13927450351   xrfrr@163.com